Siarad am eich iechyd meddwl

£4.99
Size
Description

Mind ydym ni. Rydyn ni yma i frwydro dros iechyd meddwl. Llyfryn ar gyfer pobl ifanc (11-18 oed) yw hwn ac mae’n rhoi gwybodaeth am sut i siarad am eich iechyd meddwl. Mae’n cynnwys:

  • Awgrymiadau ymarferol ynghylch beth i’w ddweud
  • Syniadau ar gyfer dechrau sgwrs
  • Gyda phwy i siarad
  • Cymorth emosiynol
  • Teimlo’n barod

Gall athrawon archebu pecyn i’w myfyrwyr yn rhad ac am ddim heddiw, gan ddefnyddio’r côd SCHOOLSINFO.

Mae’r llyfryn hwn hefyd ar gael yn Saesneg.

Bydd eich eitem yn cael ei danfon ar ôl ei chyhoeddi ym mis Awst 2023.