Dod o hyd i gymorth ar gyfer eich iechyd meddwl

£4.99
Size
Description

Mind ydym ni. Rydyn ni yma i frwydro dros iechyd meddwl. Llyfryn ar gyfer pobl ifanc (11-18 oed) yw hwn ac mae’n rhoi gwybodaeth am sut i ddod o hyd i gymorth iechyd meddwl. Mae'r pynciau'n cynnwys:

  • Pryd y gallai fod angen i chi chwilio am gymorth
  • Ble i ddod o hyd i gymorth, gan gynnwys llinellau testun a llinellau cymorth
  • Awgrymiadau ar ofalu am eich llesiant

Gall athrawon archebu pecyn i’w myfyrwyr yn rhad ac am ddim heddiw, drwy ddefnyddio’r côd SCHOOLSINFO.

Mae’r llyfryn hwn hefyd ar gael yn Saesneg.

Bydd eich eitem yn cael ei danfon ar ôl ei chyhoeddi ym mis Awst 2023.